Daşınmaz və daşınar əmlakların

qiymətləndirilməsi üzrə “AB Consulting” MMC-nin xidmətlərinin 2022-ci il üçün tarifləri

QİYMƏTLƏNDİRMƏ PREDMETİ Qiymətləndirmə aktının dəyəri (manat) İşin icra müddəti

(gün)

1 DAŞINMAZ ƏMLAK
1.1 MƏNZİLLƏR (çox mənzilli yaşayış binalarında)
1.1.1 Bakı və Abşeron rayonunda (məhkəmə sifarişləri) 300 10-15
 1.1.2 Digər şəhər və rayonlarda (məhkəmə sifarişləri) 350 10-15
 1.1.3 İpoteka, kommersiya kreditləşməsi məqsədilə 150 1-3
1.2  FƏRDI YAŞAYIŞ VƏ BAĞ EVİ, VİLLA, KOTTEDJ VƏ S.
1.2.1 Bakı və Abşeron rayonunda (məhkəmə sifarişləri) 300 10-15
1.2.2 Digər şəhər və rayonlarda (məhkəmə sifarişləri) 350 10-15
1.2.3 İpoteka, kommersiya kreditləşməsi məqsədilə 200 1-3
1.3  TORPAQ SAHƏLƏRİ
1.3.1 Bakı və Abşeron rayonunda (məhkəmə sifarişləri) 300 10-15
1.3.2 Digər şəhər və rayonlarda (məhkəmə sifarişləri) 350 10-15
1.3.3 İpoteka, kommersiya kreditləşməsi məqsədilə 150 1-3
1.4 QEYRİ-YAŞAYIŞ OBYEKTLƏRİ VƏ SAHƏLƏRİ
Kommersiya obyektləri (məişət, ticarət, iaşə obyektləri, digər xidmət sahələri və s.)
1.4.1 Bakı və Abşeron rayonunda (məhkəmə sifarişləri) 400 10-15
1.4.2 Digər şəhər və rayonlarda (məhkəmə sifarişləri) 500 10-15
1.4.3 Kommersiya kreditləşməsi və digər məqsədlərlə 300 3-5
1.5 Qaraj 100 1-3
1.6 İstehsalat sahələri və anbarlar
1.6.1 Bakı və Abşeron rayonunda 200 – 250 3-5
1.6.2 Digər şəhər və rayonlarda 300 – 350 3-5
2  NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ
2.1 Minik avtomobilləri (1 ədədi üçün):  
2.1.1 MDB istehsalı 30 1-3
2.1.2 Xarici istehsal 50 1-3
2.2 İxtisaslaşdırılmış avtonəqliyyat vasitələri (1 ədədi üçün) 50 – 350 3-5
2.3 Dəmiryol nəqliyyatı:
2.3.1 Yük vaqonları 100 3-5
2.3.2 Sərnişin vaqonları 120 3-5
2.3.3 Lokomotivlər 200 3-5
2.4 Su nəqliyyatı:
2.4.1 Kater və kiçik ölçülü gəmilər 200 – 250 5
2.4.2 Yedək və bərələr 300 – 350 5
2.4.3  Sərnişin teploxodları və böyük ölçülü gəmilər 500 – 700 5
2.5  Hava nəqliyyatı:
2.5.1  Təyyarə və helikopterlər, MDB istehsalı 1000 7
2.5.1  Təyyarə və helikopterlər, xarici 1500 10
3. AVADANLIQLAR
3.1 Seriyalı texnoloji avadanlıqlar (1 ədədi üçün) 10 və yuxarı 3-5
3.2 Xüsusi və ya qeyri-standart avadanlıqlar (1 ədədi üçün) 150 və yuxarı 4
3.3 Texnoloji xətt 200 – 500 3-5
3.4 Tikinti və yol texnikası, qaldırıcı nəqliyyat vasitələri (1 ədədi üçün) 100 – 250 3-5
3.5 Kompyuter texnikaları və rabitə vasitələri (1 ədədi üçün) 3 – 10 3
3.6 Neft-Qaz boruları 1000 – 10000 10-15
4. MÜƏSSİSƏLƏR
4.1. Kiçik həcmli müəssisələr 500 – 1000 7
4.2. Orta həcmli müəssisələr 1000 – 1500 10
4.3. Böyük həcmli müəssisələr 2000 – 5000 10-15
4.4. Digər (yanacaqdoldurma məntəqəsi, texniki xidmət obyektləri və s.) 500 – 700 7